Boteh : som et transkulturelt ornament

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2011

Utgiver

Høgskolen i Oslo. Avdeling for estetiske fag

Dokumenttype

Masterprogram

Master i formgiving, kunst og håndverk

Sammendrag

Denne masteroppgaven i formgiving, kunst og håndverk, har som hovedtema å finne de potensialene som flerkulturelle elementer kan ha i undervisningen i faget kunst og håndverk i den norske skolen. Utgangspunktet for undersøkelsens tema er mine egne erfaringer som kulturbærer i forhold til det å være kunst – og håndverks lærer i Norge. Ved å bruke ornamentet Boteh og ved å beskrive det som transkulturelt, benytter jeg meg av det som et eksempel på et kulturelement som i likhet med meg selv og mange andre mennesker har vandret og både påvirket og blitt påvirket av de nye omgivelsene. Målet med oppgaven er å få bredere kunnskap om ornamentet Boteh og vurdere det som et potensiale i undervisningssammenheng i den norske skolen, som også kan være med på å utfylle mål fra læreplanen. Mine to problemstillinger ser slik ut: Hva er Boteh og hvilke formvariasjoner har Boteh som et transkulturelt ornament? Hvilke potensialer har Boteh som et transkulturelt ornament for undervisning i faget kunst og håndverk i den norske skolen? Mine metoder bestod av feltarbeid i Norge og Iran, der jeg i Iran fikk mulighet til å intervjue fagpersoner og samle data fra ornamentets iranske felt. I Norge kunne jeg studere ornamentet i sin transkulturelle versjon. Disse metodene resulterte i en formanalyse som ville belyse min første problemstilling. Undersøkelsen min har som formål å eksemplifisere Boteh som et konkretiseringsmateriale som kan bidra til kulturelt felleskap og samhørighet i den norske skolen. Denne undersøkelsen har gitt meg bredere kunnskap om at Boteh kan ha kulturelle egenskaper, praktiske egenskaper og estetiske egenskaper.

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/992