Blogg og wiki i arbeid med barnelitteratur i lærerutdanningen -Integrering av digital kompetanse i norskfaget

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2011

Serie/Rapportnr.

Texter om svenska med didaktisk inriktning;

Utgiver

Nationella nätverket Svenska med didaktisk inriktning

Dokumenttype

Sammendrag

Artikkelen presenterer resultater fra et fou-prosjekt på et videreutdanningskurs i lesing for grunnskolelærere 2009/2010, der studentene brukte blogg og wiki i arbeidet med barnelitteratur. Målet var todelt: studentene skulle kunne bruke digitale medier i eget studiearbeid, og de skulle prøve ut web 2.0 i egen praksis. Resultater fra prosjektet, innhentet gjennom observasjon, tekststudium, spørreundersøkelse og gruppeintervju, viser at et flertall av studentene ser nytten av og er positive til bruk av web 2.0 i studiearbeid og undervisningspraksis. I den norske læreplanen, Kunnskapsløftet 2006, er digital kompetanse en av fem grunnleggende ferdigheter. Senere tids forskning peker imidlertid på mange utfordringer knyttet til integrering av IKT i grunnskolen. Digitale medier gir nye muligheter for informasjonsinnhenting, kommunikasjon og publisering. Dette krever at lærere har innsikt i ulike verktøy og bruksområder, og at de er oppdatert på kildekritikk, opphavsrett og personvern, slik at de kan bistå elevers tilegnelse av digitale ferdigheter på en kunnskapsbasert kritisk måte.

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/1140