Betydningen av jordmors kontinuerlige tilstedeværelse i aktiv fødsel: En kohortstudie av 788 førstegangsfødende.

  • saether_majo2018.pdf (537k)

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2018

Serie/Rapportnr.

MAJO;2018

Utgiver

OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Dokumenttype

Masterprogram

Master i jordmorfag

Sammendrag

Hensikt: Å beskrive i hvor stor grad jordmor er kontinuerlig tilstede i aktiv fødsel og om det er en assosiasjon mellom jordmors kontinuerlige tilstedeværelse i aktiv fødsel og kvinners bruk av smertelindring og forløsningsmetode. Problemstilling: I hvor stor grad er jordmor kontinuerlig tilstede i aktiv fase av fødselen, og hvilken betydning har kontinuerlig tilstedeværelse for kvinners bruk av smertelindring og forløsningsmetode? Metode: Kohort studie. Datamaterialet er fra 788 førstegangsfødende, fra ett fødested (cluster) fra en cluster randomisert studie, «The Labour Progression Study». Resultat: Jordmor var kontinuerlig tilstede i 84,5% av fødslene. Ved 6 cm mormunns åpning, hadde 61,8% av alle førstegangsfødende kontinuerlig tilstedeværelse av jordmor, selv om 86,9 % hadde ankommet fødeavdelingen. Resultatene viser en signifikant assosiasjon mellom jordmors kontinuerlige tilstedeværelse og spontan vaginal fødsel, i tillegg til redusert operativ vaginal fødsel, redusert keisersnittfrekvens og redusert bruk av lystgass. Konklusjon: Jordmor var kontinuerlig tilstede i 84,5% av fødslene. Ved 6 cm mormunns åpning, hadde 61,8% av alle deltagerne kontinuerlig tilstedeværelse av jordmor. En del kvinner i sin første fødsel fikk ikke den kontinuerlige tilstedeværelsen av jordmor de har krav på. Kontinuerlig tilstedeværelse av jordmor er assosiert med økt spontan vaginal fødsel, redusert operativ vaginal fødsel, redusert keisersnittfrekvens og redusert bruk av lystgass. Kontinuerlig tilstedeværelse av jordmor er effektivt og bør prioriteres for alle kvinner i fødsel, spesielt med tanke på et forebyggende og helsefremmende perspektiv.

Emneord

Versjon

publishedVersion

Permanent URL

  • https://hdl.handle.net/10642/6708