Barns rett til deltakelse i barnevernet: Samspill og meningsarbeid

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2012

Serie/Rapportnr.

Sosiologi i dag;42 (3-4)

Utgiver

Novus forlag

Dokumenttype

Sammendrag

Barns rett til deltakelse oppfattes som regel som en rett til å bli hørt og ha innflytelse i sin egen sak. I forskningsprosjektet ”Snakk med oss”. Profesjonsutøvelse og barns deltakelse, ser vi barns rett til deltakelse også som barns rett til profesjonell støtte i meningsarbeid, det vil si prosesser som bidrar til at barn skaper mening i det som skjer og i de utfordringene de står overfor. De situasjonene barn i barnevernet skal uttale seg om har oftest stor betydning i deres liv; det er situasjoner og sammenhenger som det er krevende å forstå. Med eksempler hentet fra prosjektet viser vi hvordan profesjonsutøvere i barnevernet kan delta i barnets meningsdannende prosesser. Formålet er å identifisere, konseptualisere og dermed aktualisere meningsarbeid som ett aspekt ved profesjonelle praksiser som involverer barn.

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/1606