Barnehageansattes påvirkninger og erfaringer ved grønnsaksserveringen i barnehagen

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2015

Serie/Rapportnr.

MAEH;2015

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus

Dokumenttype

Masterprogram

Master i samfunnsernæring

Sammendrag

Bakgrunn: Norske barn (i barnehagealder, 0-6 år) spiser de fleste måltidene i løpet av en dag mens de er i barnehagen. Tidligere studier viser at kostholdet i barnehagene er blitt vesentlig forbedret de siste 10 årene, likevel er det fortsatt noen forbedringspotensialer. Behovet for å øke grønnsaksserveringen har utmerket seg som det største forbedringspotensialet. Hensikten med denne masteroppgaven har vært å utforske hvordan barnehageansatte i kommunale barnehager mener de kan påvirke grønnsaksinntaket blant barn i barnehagen, og hvilke erfaringer de har knyttet til grønnsaksserveringen. Metode: Det ble gjennomført fire semistrukturerte fokusgruppeintervjuer (n=22, med 5-7 deltagere i hver gruppe) med barnehageansatte fra kommunale barnehager i en kommune på Østlandet. Oppgavens teoretiske forankring er basert på elementer fra hermeneutikken og kvalitativ innholdsanalyse. Graneheim og Lundman (2004) sin tolkning av kvalitativ innholdsanalyse ligger til grunn for gjennomføring av analysene. Resultater: Holdninger og vaner blant de barnehageansatte kan ha innflytelse på grønnsaksserveringen i barnehagen og det er viktig at personalet er klar over sitt ståsted og ser eget forbedringspotensial. Tid, og kjøkkenkapasitet nevnes som de mest utfordrende faktorene for grønnsaksserveringen. Deltagerne påpeker viktigheten av å forklare barna hva maten smaker og eksponere dem for ukjente matvarer. Det var ønskelig å øke serveringen i noen av utvalgets barnehager mens hos andre var fokuset å variere grønnsakene. Deltagerne har et ønske om å ansette en kokk i barnehagen. Konklusjon: Det er sannsynligvis en bevisstgjøring og holdningsendring blant barnehageansatte som må til for å bedre grønnsaksserveringen i barnehagene. Mulighetene og nytten ved å ansette utdannede kokker i barnehagene bør vurderes.

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/2632