Arbeidsmoral forkledd som likestilling?

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2016

Utgiver

Universitetsforlaget

Dokumenttype

Sammendrag

Tildekker likestillingsargumentasjonen overfor minoritetskvinner en annen intensjon enn kjønnslikestilling? Denne artikkelen tar utgangspunkt i en tekstanalyse av Meld. St. 6 (2012–2013) En helhetlig integreringspolitikk. Mangfold og fellesskap. Analysen viser hvordan kjønnslikestilling brukes som et styringsprinsipp for å få flere minoritetskvinner i yrkesarbeid. Likestillingsdiskursen ser ut til å tildekke en antakelse om at minoritetskvinner kan ha en svak arbeidsmoral. Slik blir likestilling «løsningen» på et velferds- og integrasjonsproblem med tanke på de minoritetskvinnene som ikke «vil» arbeide, mens målsettingene om valgfrihet og mangfold i stor grad ser ut til å dreie seg om symbolikk.
Abstract: The work ethic disguised as gender equality? Do arguments for the gender equality of women from minorities have an altogether different intention? The point of departure for this article is text analysis of a Report to the Storting (white paper) no. 6 (2012–2013) A Coherent Integration Policy. Diversity and Community. It shows that gender equality is being used as a steering principle bringing women from minorities into the labour market. The gender equality discourse appears to conceal an assumption that these women have a poorly developed work ethic. In this way gender equality becomes the welfare and integration «solution» for women from minorities «not willing» to enter the labour market, while the goal of freedom of choice and diversity is to involve only symbolic gestures.

Emneord

Versjon

publishedVersion

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/4937