Applikasjon som verktøy til vurdering: Yrkesfaglige elever i praksis

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2017

Serie/Rapportnr.

MAYP;2017

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Dokumenttype

Masterprogram

Master i yrkespedagogikk

Sammendrag

Dette masterprosjektet er et resultat av fire års deltidsstudia ved Høyskolen i Oslo og Akershus. I hverdagen står norskeskoler overfor mange utfordringer, og vurdering er en av de utfordringene. Prosjektet prøver å se nærmere og sette lys over hvordan vurderingen praktiseres når elevene har arbeidspraksis i bedrift, særlig i forbindelse med faget yrkesfaglig fordypning. I prosjektet ble utviklet en mobilapplikasjon til dokumentering og vurdering av arbeidspraksisen. En aksjonsforskning ble satt i gang for å teste applikasjonen. Elevene brukte applikasjonen til å dokumentere det som ble gjennomført i perioden, og dokumentasjonen ble brukt som utgangspunkt til vurdering av elevene. Med dette ble skapt en ny kultur for vurdering som sikrer rettferdighet i vurderingen, og skaper en vurdering for læring. I drøftingen knyttes elevenes tilbakemeldinger og erfaringer fra utviklingsarbeidet opp mot relevant teori for å belyse hvordan man kan sette vurderingen i system. I tillegg synliggjøre at bruken av vurderingsverktøy er med å gi elevene bedre oversikt over egenlæring, og gir elevene en vurdering som er rettferdig, objektivt og tilrettelagt for en underveisvurdering som er vurdering for læring. Funnet viser viktigheten av verktøyet for å snu vurderingen fra en vurdering som er personavhengig til en vurdering som er systemavhengig. I tillegg viser funnet overraskende resultater med tanke på kvaliteten i opplæringen.

Emneord

Versjon

publishedVersion

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/5360