Anvendt atferdsanalyse og Gamification

  • Hernes_malks_2015.pdf (2M)

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2015

Serie/Rapportnr.

MALKS;2015

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus

Dokumenttype

Masterprogram

Master i læring i komplekse systemer

Sammendrag

Samfunnet står ofte overfor nye utfordringer relatert til helse og ikke minst smitte. Dette stiller økt krav til fokus på gode rutiner for smittevern og å forhindre smitte innenfor helse- og omsorg. Dette kan gjøres på ulike måter. En måte er å bruke spill og spilleelementer. Spill og bruken av spilleelementer- Gamification, øker på mange ulike arenaer i samfunnet. Behovet for å bedre folks helse; arbeidsfortjeneste; kjøpsatferd og læring har gjort at man prøver å finne mer utradisjonelle metoder for å endre atferd. Bruken av spill og Gamification er en metode som har blitt testet innenfor ulike arenaer og vist seg å være en god måte til å fremme ønsket atferd. Hensikten med spill har alltid vært å øke forekomst av spesifikk atferd- spilleatferd. Spill utvikles ved hjelp av kunnskap om hva som motiverer mennesker til å spille. Bruken av spilleelementer, som Gamification kan være en god match til vitenskapen om atferdsanalyse. Atferdsanalyse har en lang tradisjon for å studere atferd hos mennesker, å beskrive atferd i detalj og å arbeide systematisk for å endre atferd til det beste for det enkelte individet. Også læring er atferd og derfor kan atferdsanalyse brukes til å fremme læring. Gamification med hjelp fra prinsipper for atferdsanalyse bør være i stand til å øke læringsferdigheter knyttet til håndhygiene blant helsepersonell. Denne studien vil prøve å forklare hvordan man kan utvikle et digitalt verktøy- håndhygienespillet- ved hjelp av atferdsanalytiske prinsipper for å lære fremtidens helsepersonell god håndhygiene. Elementene ved bruken av Gamification vil forklares ut fra begrepsapparatet til atferdsanalysen. Studien vil kjennetegnes av metodikken til atferdsanalysen

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/2548