Å utvikla nettverk mellom skule og bedrift i frisørfag