Å gå foran som et godt eksempel - Om lederutvikling i folkebiblioteksektoren

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2017

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus

Dokumenttype

Masterprogram

Master i bibliotek - styring og ledelse

Sammendrag

Denne masteroppgavens formål er å identifisere hvilke lederverktøy en bibliotekleder trenger å ha i sitt ledervirke. Bakgrunnen er et ønske om å sette fokus på lederutvikling i folkebiblioteksektoren. Metoden dette er gjennomført på er observasjon av og intervju med tre bibliotekledere i tre mellomstore kommuner i deres arbeidshverdag. Hensikten har vært å se hvilke ledelsesatferder som settes i «spill» i lederens ulike aktiviteter, oppgaver og beslutninger. Ledelsesatferd vil si lederens faktiske aktiviteter, det lederen gjør og hvordan han eller hun utfører sitt ledervirke. Verktøyene som trekkes fram som viktige i konklusjonen kan i etterkant være grunnlagsmateriale for eksempel når man skal utvikle et lederutviklingsprogram for bibliotekledere.
This thesis purpose is to identify which tools a library manager need in his or her leadership. The aim has been to motivate for more focus on how to strength leaders in the libraries and facilitate for their learning within management and administration. The methods used is observation and qualitative interviews of three library managers in three medium size municipalities. The approach is based on theories on leadership behavior. The focus is to expose what managers actually do on the job, how they spend their time and which activities, tasks and decisions they meet during their workday. The result of this study can create a basis for example when developing a program for leadership learning for library managers. Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for arkiv- bibliotek- og informasjonsfag Oslo

Emneord

Versjon

acceptedVersion

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/5310