Et aksjonsforskningsprosjekt om å bruke erfaringer fra praksiskandidater i teoriundervisning

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2019

Serie/Rapportnr.

MAYP;2019

Utgiver

OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Dokumenttype

Masterprogram

Master i yrkespedagogikk

Sammendrag

Denne masterrapporten i yrkespedagogikk handler om hvordan praksiskandidatene på et eksamenskurs skulle bruke sin yrkeserfaring i en læringssituasjon der de hadde som mål å lære teori.. Problemsstillingen har derfor vært: Hvordan kan en bruke praksiskandidatenes erfaringer i teoriundervisning? Gjennom prosjektet har jeg spesielt hatt fokus på praksiskandidatenes læreforutsetninger, erfaringsdeling og refleksjon. Dette var voksne elever som ville gjøre ferdig sin yrkesutdanning og hadde lite formell utdanning fra før av, men de hadde mye taus kunnskap som de har fått gjennom noen år i praksis. Derfor ble det lagt vekt på erfaringsdeling og refleksjon over ulike tema, som sammen med teoriundervisningen skulle gi dem nye erfaringer og en mer helhetlig yrkeskompetanse. På bakgrunn av dette valgte jeg aksjonsforskning. Kvalitativ data kom fra mine informanter gjennom et intervju, logger og observasjoner. Drøftingen i rapporten viser at praksiskandidatene trenger en annen tilrettelegging enn yngre elever gjennom at de har erfaringer fra yrkeslivet som gjør at de har flere knagger å henge teorien på. Resultatet viser at praksiskandidatene hadde mye ulik erfaringer og derfor var erfaringsdeling svært nyttig. Det var ikke alle som hadde erfaringer fra flere plasser enn fra kun en arbeidsplass, derfor bidro erfaringsdeling til at praksiskandidatene fikk innblikk i hverandres verden og fikk dermed nye erfaringer gjennom hverandre. Gjennom refleksjon, ble praksiskandidatene mer bevisste på hva, hvordan og hvorfor de gjorde som de gjorde, som igjen førte til at de fikk ulike oppdagelser og sammen med teori fikk teori og praksis en mening.

Emneord

Versjon

publishedVersion

Permanent URL

  • https://hdl.handle.net/10642/7530