Huang, Yo-Ping|Kao, Li-Jen × digitale læremidler|VDP::Teknologi: 500::Informasjons- og kommunikasjonsteknologi: 550::Datateknologi: 551|Abnormal transactions|Absent frequent itemset ×
1 result