SAM - Joint Master Degree in Digital Library Learning (DILL) × Gharti, Padam × archiving|museums|image cataloging|VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Biblioteks- og informasjonsvitenskap: 320::Kunnskapsgjenfinning og organisering: 323|VDP::Teknologi: 500::Informasjons- og kommunikasjonsteknologi: 550::Annen informasjonsteknologi: 559 ×
1 result