Hammer, Hugo Lewi × VDP::Teknologi: 500::Informasjons- og kommunikasjonsteknologi: 550::Datateknologi: 551|Cloud computing|Cpu consumption ×
1 result