VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213|VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212|Abnormal returns|Mergers ×
2 results