Abrahamsen, Bente × VDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808|VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Kvinne- og kjønnsstudier: 370 × Peer reviewed ×
1 result