Pedersen, Ingeborg|Olsen, Christine × VDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808|Nursing homes|Quality of life × Peer reviewed ×
3 results