VDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808|Nursing homes|Elderly|VDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Geriatri: 778 × Peer reviewed ×
7 results