VDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808|Nursing homes|Elderly|Civic engagement × Peer reviewed ×
3 results