TKD - Department of Product Design × VDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808|Nursing homes|Elderly|Civic engagement|Cultural heritage|VDP::Teknologi: 500::Industri- og produktdesign: 640 × Peer reviewed|Chapter ×
17 results