VDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808|Legitim partiskhet × Doctoral thesis ×
1 result