VDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808|Confirmatory factor analyses|Rasch modellings ×
2 results