Bjørk, Ida torunn|Ravik, Monika × Skills centre|Low-fidelity|Cannula insertion|Learning transfer|VDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808 ×
1 result