Mellomledelse|Endringsledelse|VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242|Resultatstyring|partnerskapsmodellen × Master thesis ×
1 result