Kvalitet i eldreomsorgen|Fenomenologi|Aktiviteter i dagliglivet|VDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Fysikalsk medisin og rehabilitering: 764|Smerter|Innvandrere|VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Kvinne- og kjønnsstudier: 370 × Master thesis ×
28 results