HF - Department of Occupational Therapy, Prosthetics and Orthotics × Tran, Anh Thi × Hjelpeverge|VDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Samfunnsmedisin, sosialmedisin: 801|VDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806|Type 2 diabetes × Peer reviewed ×
1 result