Aakerøy, Beate Larsen × Funksjonshemning|Mestring|Motivasjon|VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242|VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Urbanisme og fysisk planlegging: 230::Urbanisme: 237 ×
1 result