Fravær|Adolescents|Foreldre|Fattigdom|Selvtilfredshet|VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220 ×
149 results