Forsterkningsskjema|Etablerende operasjon ×
1 result