Eldre mennesker|Hjemmehjelpen|Foucaults maktforståelse|VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220 × Peer reviewed ×
57 results