Eldre mennesker|Hjemmehjelpen|Foucaults maktforståelse|VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220|Disability × Journal article ×
10 results