Eldre mennesker|Hjemmehjelpen|Foucaults maktforståelse|VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220|Disability|Universal design|WCAG2.0 × Peer reviewed|Journal article ×
2 results