Eldre mennesker|Hjemmehjelpen|Foucaults maktforståelse|VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220|Disability|Universal design|VDP::Teknologi: 500::Informasjons- og kommunikasjonsteknologi: 550::Datateknologi: 551 × Peer reviewed ×
56 results