Eldre mennesker|Hjemmehjelpen|Foucaults maktforståelse|VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220|Disability|Activation policies ×
3 results