Terragni, Laura × Child poverty|Innvandrere|VDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808 ×
1 result