Brudd|Rusmisbruk|VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360|Frafall i videregående opplæring ×
1 result