SAM - Master i Økonomi og administrasjon – siviløkonom × Bech, Silje Jægtnes × Banker|VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212|Pooled ordinary least squares|VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Internasjonal politikk: 243|Paneldata ×
1 result