Andersen, Sofie Lødeng × Banker|VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212|Elections ×
1 result