Skjerdingstad, Kjell Ivar|Oterholm, Knut × ANT|Aktør-nettverksteori|Nettpublisering|VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Biblioteks- og informasjonsvitenskap: 320|VDP::Humaniora: 000::Litteraturvitenskapelige fag: 040|Litteratur × Chapter ×
1 result