SAM - Department of Social Work, Child Welfare and Social Policy × Eide, Ketil × VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242|VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220 × Peer reviewed ×
1 result