SAM - Oslo Business School × VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213|VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242 × Peer reviewed ×
5 results