SAM - Master i Styring og ledelse × Performance managements|VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242|New public management|Contexts|Environments ×
1 result