Richardsen, Kåre Rønn|Ommundsen, Yngvar|Misvær, Nina ×
8 results