Registrering som overgrep? : en gjennomgang og diskusjon av debatten om ressursforvaltning og krenkelse i statistikksystemet IPLOS

Author(s)

Publication date

2010-03-23

Series/Report no

Tidsskrift for velferdsforskning;13 (1)

Publisher

Fagbokforlaget

Document type

Abstract

I 2006 ble det i Norge satt i gang et tiltak for registrering av pleie- og omsorgsbehov; IPLOS. I etterkant av iverksettingen oppsto det protesterer mot registreringen og måten den ble gjennomført på. Artikkelen undersøker hvilke forhold som ble løftet frem som viktige henholdsvis i problemdefineringen av, og i forsvaret for ordningene, og hvilke hensyn det vises til når funksjonshemmede, helsefaglige profesjonsutøvere og myndighetene søker å legitimere sine standpunkter. Det empiriske grunnlaget er ytringer om IPLOS i aviser, fagpresse, nettsteder og i offentlig informasjon. Et hovedmoment til å forstå IPLOS-kontroversen er at det tas manglende hensyn til velferdsforvaltningen som et bredt fundert verdikompromiss.
Registration as oppression? A debate about resource management and human rights violations in the production of impairment statistics A new system for the production of impairment statistics was implemented in Norway in 2006. Both disabled individuals and organizations for the disabled protested against the system. This article deals with the question of what was given emphasis when the statistical tool was criticized and subsequently defended, and how disabled people, health professionals and the health authorities legitimated their standpoints. Empirically, the discussion is based on a collection of texts from the debate over the statistical system drawn from newspapers, journals, websites and public information. A main issue in the discussion is how a well-functioning welfare system is founded on a compromise between different systems of justification.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/360