Ytringsskader, sårbarhet og sosial skamming : Journalisters erfaringer med hatytringer i norsk offentlighet

Author(s)

Publication date

2015

Series/Report no

Sosiologi i dag;45(4)

Publisher

Novus

Document type

Abstract

Denne artikkelen undersøker sammenhengen mellom hatytringer i det offentlige rom og opplevd sårbarhet for mottagerne av slike ytringer.Vi bygger på en utvidet survey utsendt til alle organiserte journalister og redaktører i Norge, samt dybdeintervjuer med et utvalg av den samme profesjonsgruppen, og stiller følgendespørsmål: I hvilken grad blir norskejournalister og redaktører utsatt for sjikane, trakassering og trusler? Er det forskjeller mellom kvinner og menn når det gjelder omfanget av hets, hvilken form hetsen har og hvilke konsekvenser slike opplevelser har for deres ytringsfrihet? Vi finner at mannlige og kvinnelige journalister mottar like mye hets og sjikane, mens en langt høyere andel av kvinnene oppleverseksualisert hets. Samtidig finner vi at menn som har opplevd seksualisert sjikane modererer seg i større grad enn det kvinner gjør. Ved å ta i bruk Butlers (1997) begrep om ytringsskader og Nussbaums (2010) diskusjon rundt sosial ”skamming” argumenterer vi for at skamfullhet rundt emosjonelle belastninger kan forklare hvorfor nettopp denne gruppen menn endrer sin journalistiske praksis. Vi ser til slutt på hvordan dette utfordrer ytringsfriheten i Norge.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3074