Yrkesrelevant opplæring på Vg2 Barn og ungdomsarbeiderfag, gjennom tverrfaglige mappeoppgaver - Et aksjonsforsknings prosjekt fra Strømmen videregående skole

Author(s)

Publication date

2011

Series/Report no

MAYP 2011;

Publisher

Høgskolen i Akershus

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Denne masteroppgaven i yrkespedagogikk omhandler et aksjonsforskningsprosjekt som er gjennomført ved Strømmen videregående skole og høyskolen i Akershus. Bakgrunnen for prosjektet var at det var vanlig med mange oppgaver i de ulike programfagene og elevene hadde problemer med å se sammenhengen mellom teori og praksis på den praktiske tverrfaglige eksamen. Prosjektet var rettet mot yrkesretting og tverrfaglig samarbeid i programfagene og hvordan man som faglærer kan tilrettelegge for nye elevoppgaver som har fokus på helhetlig yrkeskompetanse. Problemformuleringen i prosjektet var: ”Hvordan styrke yrkesrelevansen på Vg2 Barn og Ungdomsarbeiderfag gjennom tverrfaglige mappeoppgaver, med fokus på prosjekt fordypning og programfagene?” Datainnsamlingen i prosjektet var en elevsamtale med alle elevene på vg2 Barn og ungdomsarbeiderfag. Videre har jeg tatt utgangspunkt i logger og refleksjoner fra elever og lærere, utdrag fra oppgaver til elevene, en kvantitativ spørreundersøkelse i november og et kvalitativt intervju i mai måned. Datamaterialet fra aksjonene er lagt til grunn for det videre arbeidet i prosjektet. Resultatene fra forskningsarbeidet viser at elevene ser mer helhetlig på yrkeskunnskapen etter at vi innførte de tverrfaglige mappeoppgavene på skolen. De blir flinkere til å knytte teori og praksiserfaringer sammen, som gjør at de ser tverrfagligheten i programfagene

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/900