Yrkesfaglærere og elever i et globalisert samfunn - deres utvikling og ontologiske sikkerhet

Author(s)

Publication date

2011

Series/Report no

Nordic Journal of Vocational Education and Training;1(1)

Publisher

Åbo Akademis Förlag

Document type

Abstract

Hvordan er det å være yrkesfaglærer og -elev i et globalisert samfunn? Svarene kan utgjøre viktig kunnskap for å forstå yrkesfaglærere og deres elever, slik at en kan organisere god lærerutdanning og yrkesopplæring. Giddens (1991:14-21) framsetter tre karakteristiske trekk ved dagens samfunn, atskillelsen av tid og rom, utløftingen av sosiale institusjoner og modernitetens refleksivitet. Jeg har valgt å betrakte yrkesfaglærerne i lys av disse fenomenene og har beskrevet ulike trekk ved deres utvikling som lærere og deres ontologiske sikkerhet. Mine hovedkonklusjoner er at de konsekvenser Giddens beskriver som et resultat av det globaliserte samfunnet, ikke preget yrkesfaglærere så dramatisk som forventet bortsett fra at de hyppige reformene i skolen ikke erfares som bare positive. Det var derimot informantenes mening at dagens elever var annerledes enn tidligere

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1177