Vurdering som en del av undervisning og læring

Author(s)

Publication date

2011-04

Series/Report no

FoU i Praksis;2010

Publisher

Tapir Akademisk Forlag

Document type

Abstract

”Et felles løft for bedre vurderingspraksis” ble igangsatt av Utdanningsdirektoratet i 2007 for å lage og utprøve felles kjennetegn på måloppnåelse i blant annet matematikk. Erfaringene derfra inspirerte oss til å undersøke hvordan formativ vurdering kommer til uttrykk i matematikkundervisning i ungdomsskolen. Vi har spesielt vært opptatt av sammenhengen mellom vurdering og lærernes matematikkfaglige og didaktiske kompetanse. Artikkelen baserer seg på observasjon og lydopptak fra undervisning og samtaler med lærere i for- og etterkant av undervisningen. Vi analyserer episoder hentet fra studier av undervisning i matematikk på 9. og 10. trinn for å vise hvordan vurdering og lærerkompetanse kommer til uttrykk.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/677