Vurdering for læring : kjennetegn på måloppnåelse

Author(s)

Publication date

2010

Series/Report no

FoU i Praksis; 2009

Publisher

Tapir Akademisk Forlag

Document type

Abstract

”Et felles løft for bedre vurderingspraksis” er et prosjekt som ble igangsatt av Utdanningsdirektoratet i 2007 for å undersøke felles kjennetegn på måloppnåelse i blant annet matematikk. Dette kan bidra til en mer faglig relevant og rettferdig vurdering av elevers arbeid, både i grunnskolen og i videregående skole. Denne artikkelen har sitt faglige utgangspunkt i veiledning av lærere i å utarbeide kjennetegn på måloppnåelse og hvordan lærerkompetanse kommer til uttrykk både gjennom utarbeidelse av kjennetegn og utprøving i klasserommet. Vi benytter metode og teori knyttet til ’inquiry community’. Teoretisk og metodisk tilnærming er illustrert gjennom episoder hentet fra studier av undervisning og vurdering for læring i matematikk på 2. årstrinn. Vi viser hvordan lærerkompetanse kommer til uttrykk ved bruk av teorier om lærerkompetanse.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/364