Voldsutsatthet og resiliens i økonomisk kontekst - En analyse av resiliens hos ungdom

Author(s)

Publication date

2018

Publisher

OsloMet - Storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i sosialfag

Abstract

This exploratory article examines the extent to which there is a connection between violence experiences in adolescence and resilience at the beginning of adulthood. In addition, whether some of the context may be explained by the socio-economic context in which the violence occurs. The article is based on nationwide surveys from UngVold 2015 among graduates from the Norwegian equivalent of high school. The analysis shows that there is a correlation between vulnerability to violence, and resilience. Furthermore, the analysis shows that violence has a negative impact on the resilience of young people who report good finances, even though they are marginal differences.
I denne artikkelen ønsker jeg å undersøke sammenhengen mellom vold, resiliens, subjektiv fattigdom. I en norsk betydning kan resiliens oversettes som motstandsdyktighet eller robusthet. Hensikten er å undersøke om det er sammenheng mellom vold og resiliens. Fokuset er ikke å se på omfanget av vold, men om øøkonomisk kontekst har betydning. Artikkelen bygger på landsdekkende surveystudier gjennomført av UngVold 2015 med avgangselever på videregående skole. Analysen er eksplorerende og med funnene i analysene vil jeg diskutere mulige forklaringer på dette. På bakgrunn av dette stilles følgende forsknings- og empiriske spørsmål.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/7694